Ceník podvojného účetnictví


Sazba za účetnictví může být u stálých smluvních klientů paušální,
bez ohledu na počet účetních položek, nebo dle níže uvedeného sazebníku.

Neplátce DPH Plátce DPH
*1.500,- *2.500,-

Služba Cena Poznámka
Učetní položka - neplátce 18,-
Učetní položka - plátce 20,-  
Přiznání k dani z příjmů PU 2.000,- smluvní klienti zdarma
Zpracování mzdy jednoho zaměstnance 150,-  
Poradenství - hodinová sazba 200,- smluvní klienti zdarma
Zpracování přiznání k DPH 200,- smluvní klienti zdarma
Přiznání k dani silniční 50,- smluvní klienti zdarma
Rekonstrukce, kontrola účetnictví dohodou  

Účetní položkou je považován řádek v peněžním deníku,
kniha pohledávek, závazků, ostatní. závazky, interní doklady.

_________________________________________________________________________________

Ceník danové evidence

Neplátce DPH Plátce DPH
*1.000,- *1.500,-

Služba Cena Poznámka
Učetní položka - neplátce 13,-  
Učetní položka - plátce 15,-  
Přiznání k dani z příjmů PU 1.000,- smluvní klienti zdarma
Zpracování mzdy jednoho zaměstnance 150,-  
Poradenství - hodinová sazba 200,- smluvní klienti zdarma
Zpracování přiznání k DPH 200,- smluvní klienti zdarma
Přiznání k dani silniční 50,- smluvní klienti zdarma
Rekonstrukce, kontrola účetnictví dohodou  

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH
Je možno účtovat v EUR


* Tato částka obsahuje zpracování 30 položek

_________________________________________________________________________________

Smluvní strany, podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění,se vždy dohodnou, že veškeré jejich spory vzniklé z platné smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.